nixp.ru v3.0

31 июля 2021,
суббота,
19:51:43 MSK

9 октября 2002, 10:00

Release Digest: GNOME, GNU (9 октября, 2002)

GNOME, October 8, 2002 (gnome-chord 0.7.0, DiaSCE 1.0.4);

GNU, October 8, 2002 (GNU sed 3.95, GNU make 3.80, GNU C Library Release 2.3, Bison 1.50).

Постоянная ссылка к новости: http://www.nixp.ru/news/609.html. Дмитрий Шурупов по материалам linuxtoday.com.

fb twitter vk