nixp.ru v3.0

27 ноября 2021,
суббота,
02:40:36 MSK

9 января 2003, 10:00

Release Digest: 8 января

Release Digest: GNU, January 8, 2003: GMP 4.1.2, Bison 1.875, GNU Libidn 0.1.0, GNU Mailman 2.1, GNU Gengetopt 2.8;

Release Digest: KDE, January 8, 2003: Design Recovery Tool 0.2.2, KDown 0.2.1, KDirStat 2.3.4.

Постоянная ссылка к новости: http://www.nixp.ru/news/1046.html. Дмитрий Шурупов по материалам linuxtoday.com.

Пусто
fb twitter vk